En Frodig Dag

 

Mosaikudsmykning af Per Neble

 

Udgivet af foreningen Frisegruppen Rander.s Opdateret 5.12.2015

 

 

 

Foreningen FRISEGRUPPEN RANDERS

Foreningen blev oprettet i 2007 med det formål at få virkeliggjort Per Nebles mosaikfrise En Frodig Dag, hvortil han havde efterladt sig to udførlige skitser:

1. En skitse i målforhold 1:10 viser motivets tegning og farvesætning. Det endelige værk får målene 1,7 m x 23,2m. Skitsen vises øverst på alle sider af hjemmesiden..

2. Et udsnit i fuld størrelse, som viser den teknik Per Neble har ønsket ,fx form og størrelse af mosaikstifterne.

Maleren Freddie A. Lerche, som var en god ven af Neble, gjorde os den glæde at være kunstnerisk konsulent for projektet. I samarbejde med ham og indehaveren af ODORICO STUDIO i Lyngby, Lina Odorico, valgte vi at finde en virksomhed i Norditalien, som kunne udføre opgaven. Det blev Scuola Mosaicisti del Friuli. Skolen giver en fireårig uddannelse som mosaikmester og påtager sig udførelse af større kunstværker.

Vi modtog prøvestykker fra mosaikskolen og beså mosaikudsmykninger i København, bl.a. i Børsbygningen og en udstilling på Thorvaldsens Museum af

de klassiske mosaikker fra Ravenna.

 

I foråret 2009 udstillede Mosaikskolen 26 elevarbejder i Underværket i Randers. Udstillingen var meget omfattende og mangfoldigt oplysende om de muligheder der findes af teknik og kunstnerisk udtryk. Særligt værdifuldt var, at to afgangselever arbejde en uge på udstillingen, så vi og alle gæster kunne få del i oplevelsen af et mosaikværks tilblivelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Randersugen 2010 fik vi fremstillet to bannere, et med skitsen 1:10 forstørret til fuld størrelse og et af detailskitsen 1:1. Derved blev det muligt at vise en model af værket i sand størrelse og i virkelige omgivelser.

 

 

Skolen, Kirken, Kroen og Købmanden.

 

I 2009 var der ved at opstå et projekt i Randers Nordby om udvikling af et byrum omkranset af Skt. Andreaskirken, Nørrevangskolen, Troubadouren Bodega og Sparkøbmanden. Randers Kommune havde en plan for en forestående renovering af vej-, trafik- og beplantningsforhold. Frisegruppens plan blev indpasset i den, og den blev udført, incl. fundament for en fritstående mur til mosaikken og belægning med brosten foran. Planen blev udført, men uden mur og mosaik. Frisegruppen måtte indtil videre opgive at opføre selve værket, fordi det viste sig umuligt at skaffe finansieringen. Vi havde dog fået indsigt i projekts omfang og omkostninger og kunne opstille et budget på 2,1 mill. kr. med de givne forudsætninger.

De øvrige grupper, som fx. foreslog kultur- og energianlæg, måtte også give op.

 

Frisegruppen var besluttet på at fortsætte arbejdet for Per Nebles værk, men vi indså, at viville have de bedste chancer, hvis vi kom med i et integreret projekt om byrum eller bygninger.

 

 

Senere bannerudstillinger.

 

Strategien har siden været at holde gryden i kog og bedst muligt udbrede kendskabet til vores projekt og til ønsket om at finde samarbejdspartnere.

I Randersugen 2012 stod banneret sammen med et informationsbanner og en box med informationsfoldere po J.O.Kraghs Plads.

I 2014 deltog vi i Byrådets kulturudvalg og stadsarkitekten at indpasse mosaikmuren i Hospitalsgadefornyelsen frem til Randers Regnskov., Vi gav to forslag, som begge endte med afvisning,

 

Lige nu i 2015 er der flere store kommunale og regionale projekter på vej. Og Frisegruppen vil gerne gøre opmærksom på, at vi er parate til at medvirke med det kraftige kulturelle bidrag i form af Per Nebles 23m lange Mosaikfrise.

 

 

 

 

Et vigtigt resultat af de italienske mosaikmestres besøg var, at de kunne fremstille et prøvestykke, som Lerche kunne godkende som model for en endelig udførelse, hvad angår struktur, men ikke farver. Det nødvendige udvalg af glasmaterialer fandtes ikke i Randeers.

Farvesætningen skal under alle omstændigheder følge Nebles skitse 1:1.

Udsnit af frisen, mål 1:1

2010

2012. J.O.Kraghs Plads

2014. Hospitalsgade set fra Regnskoven

Banneret i vinterhi i Råby

Randersugen 2010

2012. J,O,Kraghs Plads.

2014. Hospitalsgade.

Til dagligt er bannerne og Mosaikskolens prøveopsætninger deponeret og udstillet i Underærkets Gade.

Per Neble var en af de største og mest frugtbare kunstnere i landet - og i vor by.

Vi har en chance for at sikre os et af hans hovedværker til varig pryd og glæde i bybilledet.

 

Vi søger samarbejdspartnere.

 

Juni 2009. Pladsn mellem Skt .Andreaskrken, Nørrevangsskolen, som anes til højre, og Troubadouren og Fakta i forgumden set mod syd.

Mosaikmuren placeres på vestsiden af Glentevejs fortsættelse mod syd til højre i billedet.

Plan af pladsen mellem Skolen, Kirken, Kroen og Købmanden - SKKK.

Nord er opad.

Foreningen Frisegruppen Randers blev stiftet i 2007med dn opgave at få udført et et værk af kunstneren Per Neble i etbyrum i Randers.

Værket er en1,7 x 23,2 m stor glasmosaik, som monters på en væg eller fritstående mur. Nebles to originale skitser foreligger. De nødvendige tilladelser til brugen foreligger, men endnu er placeing og finasiering ikke fundet.

           Julil 2009. Foto af Glentevej mod Nørrevangskolen med mosaikmuren indkopieret.

           (Johnny Thomsen)